-->

Bộ Nông nghiệp đề nghị kiểm tra mặt hàng phân bón khi giá tăng đến 72%

Phân urê Cà Mau đã tăng 72% từ 6.800 đồng/kg lên tới 11.700 đồng/kg. Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị với Tổ công tác 970 của Bộ Công Thương chỉ đạo các chi cục về quản lý thị trường ở các tỉnh của phía Nam cần phải thường xuyên kiểm tra, rà soát đối với các cửa hàng kinh doanh về vật tư nông nghiệp.

Nhận định là phân được sản xuất trong nước hay nhập khẩu, đã tăng từ 50-72%, làm phát sinh thêm nguy cơ buôn bán các loại phân bón hàng giả và nhái không đảm bảo được chất lượng. Có hay không việc đầu cơ tích trữ phân bón chờ tăng giá để kiếm lời, gây ra nhiều khó khăn cho những người nông dân. Chi tiết các bạn theo dõi với warnrbros.com.

Phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu tăng 50-72%

Phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu tăng 50-72%
Phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu tăng 50-72%

Tổ công tác phía Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Giá phân bón hiện nay tăng cao so với đầu năm nay. Cụ thể, phân urê Cà Mau tăng 72% (từ 6.800 đồng/kg lên 11.700 đồng/kg). DAP Đình Vũ tăng 67,3% (từ 8.550 đồng/kg lên 14.300 đồng/kg). NPK Bình Điền tăng 24,3% (NPK 16-16-8+13S từ 8.860 đồng/kg lên 10.760 đồng/kg).

Với phân bón nhập khẩu, SA bột của Trung Quốc tăng 60,6% (từ 3.270 đồng/kg lên 5.250 đồng/kg). DAP 64% nhập khẩu Trung Quốc tăng 50% (từ 11.200 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg). Kali tăng 72,9% (kali miểng Israel từ 6.650 đồng/kg lên 11.500 đồng/kg).

Tổ công tác phía Nam nhận định, phân sản xuất trong nước và nhập khẩu tăng 50-72%. Đang làm phát sinh nguy cơ buôn bán các loại phân bón không đảm bảo chất lượng. Hay việc đầu cơ tích trữ, tăng giá kiếm lời, gây khó khăn cho người nông dân.

Để bình ổn giá phân bón, Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đề nghị Tổ công tác 970 Bộ Công Thương chỉ đạo các cục quản lý thị trường các tỉnh phía Nam. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu). Không để tình trạng đầu cơ, trữ hàng… tạo khan hiếm giả tạo để kiếm lời.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giá phân bón hiện nay tăng cao so với đầu năm
Giá phân bón hiện nay tăng cao so với đầu năm

Là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp. Thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước. Quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước. Tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1995. Trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nông nghiệp-Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp và Thuỷ lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ:

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Các chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm và các chương trình, dự án quan trọng thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn đã được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *