-->

Thị trường phái sinh ban hành sản phẩm mới

Sản phẩm mới của thị trường chứng khoán phái sinh được ban hành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Sản phẩm đã được giao cho Chính phủ và chờ phê duyệt. Mất 2 năm để cho ra đời sản phẩm chứng khoán phái sinh ” Trái phiếu Chính phủ 10 năm”. Dự kiến sản phẩm kỳ hạn lãi suất 10 năm này sẽ có mức giá hấp dẫn các nhà đầu tư so với sản phẩm kỳ hạn 5 năm. Sản phẩm thứ 3 này của sàn chứng khoán phái sinh được kỳ vọng sẽ tạo tính thanh khoản tốt hơn. Bởi vì các sản phẩm phái sinh Trái phiếu Chính phủ trước đó vẫn chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư tài chính.

Chứng khoán phái sinh cho ra mắt trái phiếu chính phủ 10 năm

Sau 2 loại hàng hóa đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 5 năm. Sản phẩm mới của sàn phái sinh chuẩn bị được đưa vào giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Sản phẩm thứ ba của sàn phái sinh chuẩn bị được đưa vào giao dịch là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Sản phẩm trái phiếu chính phủ 10 năm đã sẵn sàng giao dịch

Sản phẩm trái phiếu chính phủ 10 năm đã sẵn sàng giao dịch
Trái phiếu chính phủ 10 năm giám sát các rủi ro trên thị trường

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chuẩn bị đưa sản phẩm Hợp đồng tương lai. Chính là sản phẩm trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. Sản phẩm này sẽ sớm được đưa vào giao dịch. “Mất 2 năm triển khai công tác chuẩn bị cho sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm. Đến nay, các quy định pháp lý, hệ thống giao dịch, bù trừ thanh toán đã được hoàn thành. Có thể đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, an toàn. Sẵn sàng giao dịch ngay khi được sự cho phép của Bộ Tài chính”. Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trao đổi với chúng tôi.

Theo lộ trình xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán phái sinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sản phẩm trên thị trường được phát triển từ đơn giản đến phức tạp. Đảm bảo khả năng quản lý, giám sát các rủi ro trên thị trường. Sản phẩm mới sẽ khắc phục những hạn chế và rủi ro. Những sản phẩm do Chính Phủ ban hành trước đó còn tồn tại thì sẽ được khắc phục ở sản phẩm này.

Trái phiếu Chính phủ 10 năm có mệnh giá 100.000 đồng

Sản phẩm hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm; có tài sản cơ sở là Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng. Hợp đồng này có lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. Trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn. Quy mô hợp đồng là 1 tỷ đồng, được đưa vào giao dịch góp phần đa dạng hoá sản phẩm chứng khoán phái sinh trên thị trường. Cung cấp thêm công cụ phòng ngừa rủi ro đối với Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài.

Trái phiếu Chính phủ 10 năm có mệnh giá 100.000 đồng
Trái phiếu Chính phủ 10 năm được đưa vào hoạt động với mệnh giá 100.000 đồng

Trên thực tế, Trái phiếu Chính phủ được phát hành trên thị trường sơ cấp; với xu hướng kỳ hạn phát hành ngày càng dài hơn. Bên cạnh đó, trên thị trường thứ cấp, Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng được tiến hành giao dịch. Loại trái phiếu này chiếm tỷ trọng giao dịch lớn. Đặc biệt, đối với hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm; đối tượng tham gia giao dịch có thêm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Họ chính là cá nhân đủ điều kiện theo quy định. Nó khác với hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 5 năm chỉ cho phép nhà đầu tư tổ chức giao dịch. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tạo tính thanh khoản tốt hơn.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ có 3 mã giao dịch

Trong phiên đầu tiên có 3 mã hợp đồng là GB10F2109, GB10F2112 và GB10F2203 được đưa vào giao dịch. Hợp đồng GB10F2109 đáo hạn vào tháng 9/2021 nhận được sự quan tâm nhiều nhất của công chúng đầu tư, khối lượng giao dịch đạt 410 hợp đồng được giao dịch trong phiên. Như vậy, hiện tại, trên thị trường chứng khoán phái sinh có 3 sản phẩm. Chúng được giao dịch với 10 mã chứng khoán phái sinh được niêm yết. Bao gồm 4 mã hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30, 3 mã hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm; và 3 mã hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *