-->

So với ước tính nhập siêu giảm những vẫn ở mức cao

Trong tháng 7/2021, cán cân thương mại nhập siêu 1,24 tỷ USD thấp hơn so với ước tính 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này là rất cao so với giai đoạn trước đó. Cùng kỳ năm trước xuất siêu là 8,69 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế ở trong nước là nhập siêu 17,8 tỷ USD. Còn khu vực có vốn đầu tư của nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu có trị giá 15,1 tỷ USD. Theo dự báo nhu cầu  về hàng hóa để xuất khẩu vẫn đang còn khá cao. Việc các nước trên thế giới đang triển khai tiêm vắc xin mạnh mẽ. Cùng với việc mở cửa trở lại đã làm tăng rất cao nhu cầu đối với nhiều sản phẩm khác nhau. Mời các bạn theo dõi thông tin nhập siêu qua bài viết của warnrbros.com.

Mức nhập siêu đã “hạ nhiệt” so với con số ước tính

Mức nhập siêu đã "hạ nhiệt" so với con số ước tính
Mức nhập siêu đã “hạ nhiệt” so với con số ước tính

Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trong tháng 7/2021 đạt 56,97 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng 6/2021.

Lũy kế đến hết tháng 7, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 376,1 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 259,01 tỷ USD.

Trong tháng 7/2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,24 tỷ USD. Thấp hơn ước tính 1,7 tỷ USD từ Tổng cục Thống kê. Nhờ đó, luỹ kế đến hết tháng 7/2021, Việt Nam nhập siêu 2,23 tỷ USD. Mức nhập siêu này đã “hạ nhiệt” so với con số ước tính 2,7 tỷ USD. Mà Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó.

Về xuất khẩu , tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2021. Đạt 27,86 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước đó. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 186,35 tỷ USD. Tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2021 đạt 19,99 tỷ USD. Tăng 3,4% so với tháng trước. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 136,65 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể các mặt hàng xuất nhập khẩu cao

Trong đó, các mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất, bao gồm. Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 4,72 tỷ USD. Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 3,69 tỷ USD. Hàng dệt may 3,11 tỷ USD. Máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng đạt 2,9 tỷ USD. Giày dép các loại 1,4 tỷ USD.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 29,11 tỷ USD. Tăng 5,3% so với tháng trước đó. Luỹ kế đến hết tháng 7. Kim ngạch nhập khẩu đạt 188,76 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 29,11 tỷ USD
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 29,11 tỷ USD

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 18,86 tỷ USD. Tăng 6,7% so với tháng trước. Luỹ kế đến hết tháng 7, kim ngạch nhập khẩu của khối FDI đạt 122,36 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao nhất, bao gồm. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 6,25 tỷ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 4,22 tỷ USD. Điện thoại các loại và linh kiện 1,69 tỷ USD. Vải các loại 1,22 tỷ USD; Chất dẻo nguyên liệu 1,05 tỷ USD và Sắt thép các loại đạt 1 tỷ USD.

Doanh nghiệp FDI những đặc điểm, vai trò

Doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Đặc điểm: Thiết lập quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tới nơi được đầu tư. Thiết lập quyền sở hữu với quyền quản lý đối các nguồn vốn đã được đầu tư. FDI cũng có thể xem là sự mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, tổ chức đa quốc gia. Thể hiện quyền chuyển giao công nghệ. Kỹ thuật của nhà đầu tư với nước bản địa. Luôn luôn có sự gắn liền của nhiều thị trường tài chính và thương mại quốc tế.

Vai trò: Đảm bảo được hiệu quả của nguồn vốn FDI, khai thác được nguồn tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân công dồi dào cùng với lao động rẻ, Nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm được giảm xuống phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, Tránh được hàng rào bảo hộ mâu dịch và phí mậu dịch của nước tiếp nhận đầu tư, Tạo nhiều cơ hội việc làm, tăng tốc độ tăng trưởng của đối tượng bỏ vốn cũng như tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, qua đó nâng cao đời sống nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *