-->

Lào Cai đôn đốc thực hiện thu nợ thuế doanh nghiệp

Theo công văn chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chính quyền cần có chính sách cưỡng chế để thu hồi thuế doanh nghiệp. Thừa nhận rằng, dịch bệnh kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng việc trốn nợ thuế Nhà nước là việc làm không được chấp nhận. Cả nước nói chung và Lào Cai đôn đốc thực hiện triệt để việc thu nợ thuế doanh nghiệp. Ngay từ cuối năm 2020 cho đến 7 tháng đầu năm 2021, Cục thuế tỉnh Lào Cai đã tích cực đôn đốc và có nhiều biện pháp cưỡng chế xử lý đôi với doanh nghiệp. Nhờ đó số thuế thu lại được đạt mức 147,24 tỷ đồng.

Lào Cai áp dụng nhiều biện pháp

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế; và cưỡng chế nợ thuế nên Cục thuế tỉnh Lào Cai đã thu được 147,24 tỷ đồng tiền thuế nợ; tại thời điểm ngày 31/12/2020 chuyển sang năm 2021 bằng 54% số nợ có khả năng thu.

Ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; như triển khai đồng bộ các chính sách về gia hạn tiền thuế; tiền thuê đất, cho các tổ chức và cá nhân; kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở; ngành đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn, xử lý các khoản nợ thuế khó thu, nợ chờ xử lý để thu.

Đồng thời, Cục này đã tích cực đôn đốc thu nộp; áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý nợ thuế đối với khoản nợ có khả năng thu nộp vào ngân sách nhà nước; hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Lào Cai áp dụng nhiều biện pháp
Buổi họp triển khai biện pháp đôn đốc nộp thuế đối với cá nhân doanh nghiệp

Kết quả thu được

Kết quả thu trong 7 tháng đầu năm 2021; Cục thuế tỉnh Lào Cai ban hành 28.850 thông báo tiền thuế nợ; tiền phạt và tiền chậm nộp (mẫu số 07/QLN); ban hành 459 lượt người nộp thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng thương mại; thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 109 lượt người nộp thuế. Tổng số tiền thuế nợ cưỡng chế thu hồi vào ngân sách nhà nước được 288,14 tỷ đồng.

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đã thu được 147,24 triệu đồng tiền thuế nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020 chuyển sang năm 2021; bằng 54% số nợ có khả năng thu. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ 86.062 triệu đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế 61.180 triệu đồng. Số nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày còn phải thu thời điểm 31/12/2020 là 124,89 tỷ đồng.

Xử lý được 87.936 triệu đồng tiền thuế nợ chờ điều chỉnh; bằng 44% số nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12/2020. Xử lý 100% số nợ chờ điều chỉnh do sai sót thời điểm 31/12/2020. Do đó tính đến hết tháng 7 năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt trên 3.689 tỷ đồng đạt 67% dự toán Trung ương giao, đạt 49% dự toán UBND tỉnh Lào Cai giao.

Chính sách của Cục thuế tỉnh Lào Cai

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã triển khai ban hành thông báo làm việc với các doanh nghiệp có nợ lớn để có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc; khó khăn trước mắt của doanh nghiệp và đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định; triển khai quyết liệt các chính sách gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế; hỗ trợ cho hộ kinh doanh theo quy định nhằm giúp doanh nghiệp; hộ cá nhân kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn; phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Lào Cai tăng cường rà soát; thu nợ khi được thanh toán vốn, phối hợp với các Sở Kế hoạch đầu tư và sở Tài nguyên và môi trường; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai thu nợ khi doanh nghiệp làm hồ sơ chuyển nhượng dự án; được gia hạn hoặc cấp phép khai thác khoáng sản.

Những thành quả mà Chi cục thuế tỉnh Lào Cai đạt được
Những thành quả mà Chi cục thuế tỉnh Lào Cai đạt được

Ngoài ra, Cục thuế tỉnh Lào Cai còn thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại hoạt động ở tỉnh Lào Cai kịp thời tháo gỡ, xử lý các chứng từ nộp thuế sai dẫn đến nợ thuế ảo, nợ chờ điều chỉnh; thu thập thông tin; áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản.

Cơ quan thuế cũng thực hiện cưỡng chế hóa đơn đối với 2.423 đơn vị; với số tiền nợ là 1.825 tỷ đồng; đồng thời đã công khai thông tin nợ thuế đối với 574 doanh nghiệp; nợ thuế với tổng số thuế đăng công khai là 4.747 tỷ đồng.

Hà Nội cũng thực hiện cùng lúc với Lào Cai

Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cũng cho thấy trong các năm từ 2016 – 2018; số nợ tại đơn vị liên tục giảm. Cụ thể, năm 2016 giảm 14,3% so với năm 2015; năm 2017 giảm 24,2% so với năm 2016; năm 2018 giảm 15,8% so với năm 2017.

Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội; cùng với sự phối hợp của các sở, ngành; ngay từ đầu năm; cục thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng; từng chi cục thuế, thậm chí tới từng cán bộ thuế; chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ; và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật; quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *