-->

Dự thảo thông tư quy định trái phiếu chặt chẽ hơn

Các thông tin rò rỉ về dự thảo thông tư quy định về tín dụng; trái phiếu ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ có nhiều quy định chặt chẽ hơn.

Theo đó bản dự thảo sẽ có những chỉnh sửa, bổ sung để siết chặt hơn về hoạt động mua bán trái phiếu ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp khác. Với mục tiêu giảm nợ xấu; giảm tác động tiêu cực của thị trường. Từ đó giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tránh phải những rủi ro không đáng có. Chi tiết về kế hoạch thông tư này như thế nào? Bạn đọc chú ý theo dõi bài viết được chúng tôi chia sẻ nhé.

Dự thảo thông tư quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)

Dự thảo thông tư quy định việc tổ chức tín dụng
Dự thảo thông tư quy định việc tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Dự thảo thông tư quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD); chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Dự thảo thông tư này được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016; Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018; có bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với thực tiễn; và tình hình hoạt động của các TCTD.

Theo đó, Dự thảo quy định không chỉ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua TPDN. Các ngân hàng chính sách cũng được mua, bán TPDN theo quy định của Chính phủ.

Các TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN; trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TCTD cũng không được vay vốn của TCTD khác để mua TPDN.

TCTD không được mua trái phiếu; bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua.

Tổ chức tín dụng sẽ không được mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Tổ chức tín dụng sẽ không được mua bán trái phiếu doanh nghiệp 
Tổ chức tín dụng sẽ không được mua bán trái phiếu doanh nghiệp

TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Mặt khác, TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn; hoặc mua cổ phần tại doanh nghiệp khác.

Trường hợp các doanh nghiệp phát hành TPDN đã thay đổi phương án sử dụng vốn thì các TCTD chỉ được mua trái phiếu khi doanh nghiệp có lãi liên tục trong 3 năm gần nhất; đồng thời xếp hạng tín dụng cao nhất.

Ngoài ra, dự thảo cũng có thêm một số quy định khác nhằm quy định rõ các trường hợp các TCTD không được mua TPDN; để hạn chế tình trạng lách chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Các TCTD phải xây dựng quy định nội bộ về mua bán TPDN phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình.

Dự thảo còn quy định giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp

Dự thảo còn quy định giới hạn mua TPDN. Theo đó, tổng số dư mua TPDN được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng. Đối với khách hàng và người liên quan theo quy định về giới hạn; hoặc tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động.

TCTD quy định cụ thể các giới hạn mua TPDN bao gồm giới hạn mua TPDN của một doanh nghiệp phát hành; mua trái phiếu của doanh nghiệp và doanh nghiệp liên quan; mua TPDN có bảo đảm, không có bảo đảm; mua TPDN với mục đích để bán; hoặc để kinh doanh, để nắm giữ tới ngày đáo hạn.

Đối với TPDN đã niêm yết, TCTD trích lập dự phòng giảm giá và xử lý khoản dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với TPDN chưa niêm yết, các TCTD trích lập dự phòng theo quy định của NHNN.

Về điều khoản chuyển tiếp, đối với các hợp đồng ký kết trước ngày Thông tư có hiệu lực, TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết hoặc thỏa thuận sửa đổi; hoặc đã bổ sung hợp đồng cho phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, ngân hàng thương mại không được mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích để góp vốn. Hoặc mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Qua công tác kiểm tra hoạt động của tổ chức tín dụng, NHNN cho biết đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện chương trình. Hoặc để phục vụ dự án đầu tư của doanh nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *