-->

Công ty Gas Shipping dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu có giá 10.000 đồng/cp

Vào cuối tháng 8, công ty Gas Shipping dự kiến sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu có giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá này thấp hơn giá trị cổ phiếu của Gas Shipping thời điểm hiện tại. Công ty cho biết mục đích bán cổ phiếu lần này để huy động vốn để mua thêm tàu chở dầu. Nếu bán thành công 20 triệu cổ phiếu, sẽ tương đương với số tiền 200 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng sẽ diễn ra vào từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Gas Shipping dự kiến bán 20 triệu cổ phiếu để huy động vốn

Gas Shipping dự kiến huy động 200 tỷ đồng mua tàu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping – mã chứng khoán GSP) công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó Gas Shipping dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ; huy động vốn mua tàu chở dầu theo kế hoạch. Giá chào bán được xác định 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến huy động 200 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 55,6%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 9:5. Trên thị trường cổ phiếu GSP hiện giao dịch quanh mức 12.150 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền từ 30/8 đến 16/9 và thời gian đăng ký mua từ 30/8 đến 20/9/2021.

Gas Shipping dự kiến bán 20 triệu cổ phiếu để huy động vốn
Gas Shipping dự kiến bán 20 triệu cổ phiếu để huy động vốn

Gas Shipping cho biết, mục đích chào bán cổ phiếu lần này nhằm huy động vốn; bổ sung cho việc mua tàu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc tăng vốn điều lệ có thể nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. Đồng thời giảm gánh nặng chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước đó Gas Shipping công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 888 tỷ đồng; tăng 30% so với cùng kỳ. Và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30 tỷ đồng; tăng 7% và hoàn thành 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tình hình phát triển của công ty Gas Shipping

Báo cáo cho biết 6 tháng đầu năm đội GSP vận chuyển được 522 chuyến hàng; với tổng khối lượng vận chuyển khoảng 588.339 tấn LPG. Mặt khác, tháng 3/2021, Công ty cũng làm đầu mối thực hiện 1 chuyến tàu lạnh VLGC; để vận chuyển hàng nhập khẩu LPG từ Trung Đông về Vũng Tàu cho PV Gas Trading. Về dịch vụ vận tải LPG đường bộ bằng xe bồn; trong kỳ GSP tiếp tục duy trì Hợp đồng cho thuê TC 2 xe bồn của Công ty. Đồng thời phát triển công tác thị trường cho các hợp đồng từ Dung Quất đi các khu vực miền Trung; dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 700-1.000 MT/tháng.

Gas Shipping ước tính tổng doanh thu đạt 994 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm
Gas Shipping ước tính tổng doanh thu đạt 994 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm 2021, đội tàu Gas Shipping vận chuyển được 604 chuyến hàng với tổng lượng vận chuyển khoảng 681.132 tấn LPG. Trong đó, khách hàng KDK vận chuyển 402 chuyến, đạt khối lượng 484.546 tấn. Khách hàng BSR vận chuyển 33 chuyến nội địa đạt khối lượng 59.400 tấn. Khách hàng khác vận chuyển 69 chuyến quốc tế đạt 137.186 tấn.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Gas Shipping ước tính tổng doanh thu đạt 994 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, lần lượt bằng 139% và 110% so với kế hoạch 7 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, Gas Shipping đã điều hành 2 tàu Opec Gas và Vispring 3668 vận chuyển sản phẩm LPG của Nhà máy GPP Cà Mau theo hợp đồng đã ký, khối lượng là 2.650 tấn/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *